نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

Vibrating Fork Level Switches, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Vibrating Fork Level Switches,Vibrating Fork Level Switche,Vibrating Fork Level Switch,Vibrating Fork Level Switc,Vibrating Fork Level Swit,Vibrating Fork Level Swi,Vibrating Fork Level Sw,Vibrating Fork Level S,Vibrating Fork Level ,Vibrating Fork Leve,Vibrating Fork Lev,Vibrating Fork Le,Vibrating Fork L,Vibrating Fork,Vibrating For,Vibrating Fo,Vibrating F,Vibrating,Vibrating,Vibratin,Vibrati,Vibrat,Vibr,Vib,ViVibrating Fork Level Switches, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Vibrating Fork Level Switches,Vibrating Fork Level Switche,Vibrating Fork Level Switch,Vibrating Fork Level Switc,Vibrating Fork Level Swit,Vibrating Fork Level Swi,Vibrating Fork Level Sw,Vibrating Fork Level S,Vibrating Fork Level ,Vibrating Fork Leve,Vibrating Fork Lev,Vibrating Fork Le,Vibrating Fork L,Vibrating Fork,Vibrating For,Vibrating Fo,Vibrating F,Vibrating,Vibrating,Vibratin,Vibrati,Vibrat,Vibr,Vib,ViVibrating Fork Level Switches, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک Vibrating Fork Level Switches,Vibrating Fork Level Switche,Vibrating Fork Level Switch,Vibrating Fork Level Switc,Vibrating Fork Level Swit,Vibrating Fork Level Swi,Vibrating Fork Level Sw,Vibrating Fork Level S,Vibrating Fork Level ,Vibrating Fork Leve,Vibrating Fork Lev,Vibrating Fork Le,Vibrating Fork L,Vibrating Fork,Vibrating For,Vibrating Fo,Vibrating F,Vibrating,Vibrating,Vibratin,Vibrati,Vibrat,Vibr,Vib,Vi

Vibrating Fork Level Switches

other Brands / other Brands

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: سنسور

زیرزیرگروه: سایر سنسورها

برند: other Brands

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

Vibrating Fork Level Switches

SENSOR

OTHER BRAND

20-250VAC      20-60VDC

RELAY OUT:4A/250VAC  AC MAX           4A/60V  DC MAX

محصولات مشابه