نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

PLC-BSC-24DC/21, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک PLC-BSC-24DC,21,PLC-BSC-24DC,2,PLC-BSC-24DC,,PLC-BSC-24DC,PLC-BSC-24D,PLC-BSC-24,PLC-BSC-2,PLC-BSC-,PLC-BSC,PLC-BS,PLC-B,PLC-,PLC,PL,PL PHONIX CONTACTPLC-BSC-24DC/21, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک PLC-BSC-24DC,21,PLC-BSC-24DC,2,PLC-BSC-24DC,,PLC-BSC-24DC,PLC-BSC-24D,PLC-BSC-24,PLC-BSC-2,PLC-BSC-,PLC-BSC,PLC-BS,PLC-B,PLC-,PLC,PL,PL PHONIX CONTACT

PLC-BSC-24DC/21

Phoenix Contact / Phoenix Contact

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Phoenix Contact

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

PLC-BSC-

24DC/21

PHONIX CONTACT

محصولات مشابه